Joomla!

  • Betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • Betűméret csökkentése

AZ IDÉN 125 ÉVES A SZOMÓDI REFORMÁTUS TEMPLOM

AZ IDÉN 125 ÉVES A SZOMÓDI REFORMÁTUS TEMPLOM

Az eddigi ismereteink szerinti négy szomódi református templomépület:

1. Az 1600-as évek elején a betelepülő reformátusok minden bizonnyal az elnéptelenedett középkori falu, eredetileg római katholikus templomát vették használatba. Ezt az Érsekújvár ellen vonuló török csapatok 1663-ban lerombolták. (Ennek az alapjai kerülhettek elő a jelenlegi plébánia udvarán.)

2. 1680-ban a reformátusok sövényből un. „patics-templomot” építettek, mely mellett kőtorony is volt, haranggal. Ezt a templomépületet vetette el 1763-ban gr. Esterházy Miklós. A jelenlegi, 1775-1778 között épült római katholikus templom használatba vételével bizonyára elbontották. A hagyomány szerint a jelenlegi Tompa utca 6. számú, Katona-féle telken valamikor templom állott, talán ez lehetett az.

3. 1786-ban - az 1781. évi Türelmi Rendelet értelmében - a szomódi reformátusok újra építhettek templomot. Ez a jelenlegi paróchia kertjének DK-i sarkán állhatott.

4. 1889-ben a gyülekezet az időközben szűkössé vált templom helyett a Fő utcán új templomot építtetett, s egyben a régi épületet elbontatta.

Református templom

 

A templom adatai:

Építésének dátuma: 1889

(szerződéskötés: 1889. február 28. - felszentelés: 1889. december 8.)

Építőmestere: Mikos Nándor komáromi építőmester.

Építésének költségei: az építési anyagokon felül - melyet a gyülekezet biztosít - 6.095 Forint. (A templomépítést I.Ferenc József osztrák császár, magyar király 100 Forint adománnyal támogatta.)

Felirata: „Isten dicsére, ember üdvére, erény mívelésére, erkölcs nemesítésére emeltetett e hajlék 1889.”

Külső méretei: 22.30 m x 11.20 m, belső méretei: 18.50 m x 9.70 m, templomfal-magasság: 9.00 m, toronymagasság (csillaggal): 31.80 m, ülőhelyek száma: 450

Az úrasztala is ebben az évben készült

Készítésének dátuma: 1889. anyaga: vörösmárvány, felirata: “MISKEI LIDIA HAGYATÉKÁBÓL 1889.”

A felirat megtalálható az Úrasztal peremén !!

Búzer Gusztáv tiszteletbeli gondnok, Em.tanácsos