Joomla!

  • Betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • Betűméret csökkentése

Védekezési felhívás amerikai szőlőkabóca ellen

Tisztelt Szőlőtermesztők!


A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal felhívja a figyelmét az amerikai szőlőkabóca
(Scaphoideus titanus )
elleni védekezési kötelezettségre.


Az elmúlt évben végzett megfigyeléseink eredményei alapján megállapítottuk, hogy a kártevő
immár megtelepedett a Komárom-Esztergom megyei szőlőültetvényekben is. A kártevő egy
nemzedékes, tojás alakban telel a kétéves (cser) részek kérge alatt. A lárvakelés elhúzódó,
általában május közepétől, július elejéig tart. Az imágók júliustól szeptemberig károsítanak
a szőlőültetvényekben. A rajzáscsúcsuk általában az augusztus vége-szeptember eleje
közötti időszakban van. A lárvák és az imágók közvetlen kártételükkel – a levelek és
hajtások szívogatásával – csak tömeges fellépés esetén okoznak jelentős kárt. Az amerikai
szőlőkabóca nagyobb jelentőségű közvetett kártétele, hogy szívogatása során terjeszti
a
Grapevine flavescence dorée phytoplasma-t a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazmás
betegség kórokozóját
. A betegség következtében a fertőzött szőlőtőkék néhány év alatt
leromlanak, csökken terméshozamuk, romlik a termésük minősége, végül kipusztulnak.

 

A kórokozó és az azt terjesztő vektor terjedésének és kártételének mérséklése érdekében a
növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.)
FVM rendelet értelmében minden szőlőültetvényben az illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal előírásainak megfelelően a kórokozót terjesztő kabóca vektorok - elsősorban
az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) - előfordulása esetén, egyedszámának
visszaszorítása érdekében kötelező növényvédő szeres védekezéseket végezni.

 


A védekezések megalapozására, valamint azok célzottan történő végrehajtása érdekében
sárga ragacsos csapdát célszerű működtetni az ültetvényekben a kórokozót terjesztő
vektorok kifejlett egyedeinek előrejelzésére, nyomon követésére.


A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal felhívja a szőlőtermelők figyelmét, hogy az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (1) a) pontja
szerint „A termelő, illetve a földhasználó köteles a zárlati és a vizsgálatköteles nem zárlati
károsítókat elpusztítani, azok behurcolását, meghonosodását, terjedését megakadályozni”.


Felhívjuk a figyelmet, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal az év során
rendszeresen ellenőrzi a szőlőterületeket annak tárgyában, hogy a tulajdonosok a
szőlőültetvény művelése, gondozása során a jogszabályokban foglalt minimum
követelményeket teljesítették-e. Mivel a gondozatlan, nem művelt szőlő ültetvényekben a
károsító és az általa terjesztett betegség is könnyebben megtelepedhet és felszaporodhat,
ezért ezek fokozott kockázatot jelenthetnek a környező szőlőültetvényekre. Amennyiben ilyen
ültetvényt észlel, kérjük, értesítse a hatóságot az elhanyagolt, gondozatlan ültetvény
elhelyezkedésének beazonosítható megjelölésével (település, helyrajzi szám vagy
blokkazonosító, földrajzi koordinátaszámok).


A mezőgazdasági termelés zavartalanságának, továbbá az egészséges növényi
szaporítóanyagok előállításának biztosítása érdekében, a különféle zárlati, vizsgálatköteles
nem zárlati valamint gazdaságilag jelentős károsítók elleni védekezés össztársadalmi érdek,
így a védekezési késedelem, illetve e kötelezettségek teljesítésének elmaradása adott esetben
jelentős vagy helyrehozhatatlan kárral járhat.


Tájékoztatjuk a szőlőtermelőket, hogy az idei évtől a szőlőültetvényeken megvalósuló
növény-egészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet
ben
szabályozottak szerint a szőlőtermelők támogatást igényelhetnek az amerikai szőlőkabóca
elleni védekezéshez.


KEM Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály