Joomla!

  • Betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • Betűméret csökkentése

Szomódi Íriszkert Általános Iskola

Íriszkert Általános Iskola

 

Az iskola rövid története

Az 1600-as évek elején református iskolája volt Szomódnak, ahol hittant és egyházi énekeket tanítottak. A református tanítót rektornak hívták. Az első református tanító, akinek ismerjük a nevét: Komáromi Sámuel, az utolsó Baranyi József volt.

1763. március 8-i dátummal Esterházy gróf anyagi támogatásával katolikus
iskolát alapítottak Szomódon. Valószínű már a török idők előtt is volt, de erről nincs egyértelmű írásos bizonyíték. Az iskola igazgatója a mindenkori plébános volt. Az első kántortanító Czigler Jakab volt. Szalay Béla és Horváth István voltak az államosítás előtti utolsó kántortanítók.

1949-ig tehát két felekezeti iskola is működött Szomódon.

1949-től Általános Iskola néven működött az iskola tovább a faluban. Az első tanári kar: Baranyi József, Sebestyén Mária, Szalay Béla, Góra Mihály, Góra Mihályné. Első igazgatója Góra Mihály volt. Négy épületben zajlott a tanítás: a két volt felekezeti iskolában, a volt könyvtár épületében, és az akkori „Mocsi” kocsmában.

1961-ben épült fel a Temető utcában az akkori építészeti stílust magán hordozó új iskolaépület, mely típusterv alapján készült. Az alapkő letételekor egy fém csőben olvasókönyvet, 1 Ft-ot, valamint az akkori megyei újságot, a Dolgozók Lapját tették. Ettől az időtől a felső tagozatos gyermekek Dunaszentmiklósról is már ide jártak.

1982-től új típusú, komplex intézményt hoztak létre Általános Művelődési Központ (ÁMK) néven. Ebben az időszakban Ferpász József vezette az intézményt.

1992 január 12-én az iskola felső szintje leégett, pótolhatatlan iratok vesztek oda. A megégett lépcső néhány darabját még látni a tetőtér feljárójában.

1992. szeptemberétől Beck Ottóné az iskola igazgatója.

2005. június 10-én felavatásra kerül az iskola zászlója.

2012. augusztus 01-től az ÁMK megszűnt és önálló intézményekre vált szét.

Ettől az időponttól ÍRISZKERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMÓD néven működünk.

 

  1. I. Az intézmény adatai és szervezeti felépítése:

Az Íriszkert Általános Iskola Szomód az Általános Művelődési Központ átszervezését követően alakult és  2012. augusztus 01-től működik önálló intézményként.

Elnevezése: Íriszkert Általános Iskola Szomód

Székhelye: 2896 Szomód Általános Iskola, Temető út 16/a. Tel.: 491-047

Az intézményhez tartozó létesítmények:

Általános Iskola épülete

Címe: 2896 Szomód, Temető út 16/a. Létesítésének ideje: 1961/62.

Eredeti rendeltetése: iskola

Alapterülete: 5680 m2, beépített terület 979 m2

Szaktantermek száma:2. A 8 tanterem állapota alkalmas az általános iskolás gyerekek részére,az oktatás-nevelés ellátására.

Befogadó képessége:180 fő.

Udvarán 18x30-as méretű kézilabdapálya van, mely alkalmas különböző sportfoglalkozások tartására.

Napközi Otthon

Címe: 2896 Szomód, Fő utca 21. Létesítésének ideje: kb. 1890 Felújítása, átalakításának ideje: 2010.

Alapterülete: 1500 m2, beépített területe: 345 m2

Két nagy foglalkoztatóval rendelkezik, 58 m2.Jelenleg a községi könyvtár működik benne,mely helyet biztosít az iskolai könyvtár részére is.

Az ebédlő része központi fekvésű.

 

2. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA BEMUTATÁSA:

Az Általános Iskola 2 község lakosságának biztosítja a közoktatási lehetőségeket.. Őrzi a hagyományokat, tevékeny részt vesz a falvak közéletében is. . Az iskola értékrendszerének forrása a magyar és az egyetemes kultúra.

Határozott, tisztázott követelményeket támaszt, humánpedagógiai szellemiségű.

Nagy hangsúlyt fektet az erkölcsi nevelésre és a személyiségfejlesztésre.

Domináns módszere az egyéni képességekhez igazodó differenciált képességfejlesztés.

Az iskolában a gyermek a főszereplő. A tanulás színtereit kiterjeszti az iskola falain túlra is.

 

Íriszkert Általános Iskola