Joomla!

  • Betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • Betűméret csökkentése

Íriszkert Általános Iskola - Szakmai Alapdokumentum

A tanév rendje megtekintése pdf formátumban: letöltés

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Komárom-Esztergom megye
Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatai Tankerülete
OM azonosító: 031909

 

Szomódi Íriszkert Általános Iskola
szakmai alapdokumentuma

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal,

figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (1) bekezdésében leírtakra,

az alábbi szakmai alapdokumentumot adom ki:

A köznevelési intézmény

1.

Megnevezései

1.1.

Hivatalos neve:

Szomódi Íriszkert Általános Iskola

2.

Feladatellátási helyei

2.1.

Székhelye:

2896 Szomód, Temető utca 16/A.

3.

Alapító és a fenntartó neve és székhelye

3.1.

Alapító szerv neve:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2.

Alapítói jogkör gyakorlója:

emberi erőforrások minisztere

3.3.

Alapító székhelye:

1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4.

Fenntartó neve:

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

3.5.

Fenntartó székhelye:

1051 Budapest, Nádor utca 32.

4.

Típusa:

általános iskola

5.

OM azonosító:

031909

6.

Köznevelési és egyéb alapfeladata

6.1.

2896 Szomód, Temető utca 16/A.

 

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás

 

 

6.1.1.1.

nappali rendszerű iskolai oktatás

 

 

6.1.1.2.

1-8 évfolyamok

 

 

6.1.1.3.

sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása

(beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők)

 

6.1.2.

iskola maximális létszáma: 180 fő

7.

A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga

7.1.

2896 Szomód, Temető utca 16/A.

 

7.1.1. Helyrajzi száma:

561/2

 

7.1.2. Hasznos alapterülete:

bruttó 1300 nm

 

7.1.3. Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

 

7.1.4. KLIK jogköre:

vagyonkezelői jog

8.

Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.