Szomód község honlapja

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Önkormányzat

Pályázati felhívás - Családsegítő munkakör

Pályázati felhívás

A Szociális Alapellátó Intézmény (Tata)

pályázatot hirdet CSALÁDSEGÍTŐ munkakörbe

A közalkalmazotti jogviszony helye: SZAI Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Tata, Deák F. u. 5.

Ellátandó feladat: Tata és a tatai járás településein családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

Pályázati feltételek:

Főiskola, felsőfokú szociális végzettség,

magyar állampolgárság

büntetlen előélet

cselekvőképesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

szakmai önéletrajz

szakképesítést igazoló dokumentumok másolata

90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagába foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Majorosi Mónika igazgató-helyettes nyújt, a 06-34/586-328 -as telefonszámon.

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Szomód Község Önkormányzata csatlakozott a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.

 

Bővebben...
 

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

2017. szeptember 19.-én du. 17.00 óra

Helyszín: Művelődési Ház, Fő utca 17.


Tájékoztatjuk községünk lakóit, valamennyi érintettet, hogy elkészült Szomód Településképi Arculati Kézikönyve (TAK)és Településképi Rendelete lakossági véleményezésre.Elfogadásuk után e két dokumentum segíti majd a községkörnyezetének alakítását, valamint mintát ad a tervezett építkezésekhez. Helyi rendeleti szintű meghatározásokat és kötelezettségeket fogalmaz meg a település képet befolyásoló változtatásokhoz, lakóhelyünk formálásához.A dokumentumok a községi honlapon és Szomód Község Polgármesteri Hivatalban megtekinthetőek 2017.szeptember 11-től. Kérjük az érdeklődőket, hogy szíveskedjenek eljönni a TAK vetített képes bemutatójára és a rendelet ismertetésére,Kérjük továbbá, hogy javaslataikkal, észrevételeikkel segítsék azok véglegesítését.


Cellár József polgármester

 

Közmeghallgatás

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. szeptember 12-én (kedd) 18:00 órakor közmeghallgatás lesz a Művelődési Házban.

Cellár József polgármester

 

III. fokú hőségriasztás elrendelése

 

Igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban

Igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban

A Szomódi Polgármesteri Hivatalban 2017. augusztus 14-től 2017. augusztus 18-ig igazgatási szünet lesz, a Hivatal zárva tart. Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel. Az első munkanap 2017. augusztus 21.

A szünet alatt bekövetkező halálesettel kapcsolatban új sírhelyválasztás ügyben az alábbi telefonszámon és időpontban lehet az ügyintézőt keresni: 2017. augusztus 16. (szerda) 08:00 órától 12:00 óráig; 0630/871-2035

 

Megértésüket köszönjük!

dr. Szili Renáta aljegyző

 

Elektromos hulladékgyűjtés

ELEKTROMOS HULLADÉKGYŰJTÉS

Tisztelt Lakosság!

Szomód Község Önkormányzata elektromos hulladékgyűjtést szervez.

2017. június 29-tól június 30-ig 07:00 órától 17:00 óráig lehet a Szomód, Fő utca 21. szám alatti Napközi udvarára az elektromos hulladékot leszállítani.

Felhívom a Lakosság figyelmét, hogy csak olyan elektromos eszköz kerül elszállításra, mely nincs megbontva!!!

Cellár József

polgármester

 

Szomód Településképi Arculati Kézikönyv

Tisztelt Lakosság! Tisztelt együttműködő Partnerünk!

2016 nyarára az Országgyűlés új törvényt alkotott a településkép védelméről. Ez a törvény feladatokat és lehetőséget biztosít az önkormányzatok számára a helyi településképi értékek védelmének érvényesülése érdekében.

Értesítjük Önöket, hogy a törvényben foglaltak teljesítésére hozzáfogtunk elkészíteni Szomód Településképi Arculati Kézikönyvét.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Községünk települési főépítésze 2017. május hónaptól S. Vasi Ildikó építészmérnök, akit elsősorban ennek a feladatnak a koordinálására és kidolgozására bíztunk meg. A főépítésszel és községünk sorsát szívén viselő lakosokkal, itt dolgozó, vagy községünkben ingatlannal rendelkező érintettekkel közösen szeretnénk elkészíteni Szomód Településképi Arculati Kézikönyvét.

Állítsuk össze együtt községünk épített és természeti értékeinek tárát!

Bővebben...
 

Tájékoztatás - Egyenlő Bánásmód Hatóság

 

IGAZGATÁSI SZÜNET

IGAZGATÁSI SZÜNET

Értesítjük a T. lakosságot, hogy 2016. augusztus 15 – 2016. augusztus 19-ig tartó időszakban a Községházán az ügyintézés szünetel.
Haláleset anyakönyvezéséhez szükséges iratok leadása, valamint új sírhely választás esetén egyeztetési ügyben az alábbi napon Bihacker Ervinné
anyakönyvvezető a megjelölt telefonszámon hívható: 30/8712035

2016. augusztus 17-én (szerda) 8.00 – 10.00

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.

Szomódi Polgármesteri Hivatal

 

Szeptember havi étkezés befizetése

Tisztelt szülők!

A szeptember havi étkezés befizetése:

2016 Augusztus 22-24-én lesz.

Csak azoknak a gyerekeknek tudjuk szeptember 1-től biztosítani az ebédet, akiknek a fenti napokon rendezik befizetésüket.

Az átutalásnak is meg kell érkezni a megadott napokig. Átutalás a: 63200236-11034902 számlaszámra történhet.

A megjegyzés rovatban szíveskedjenek feltűntetni a gyermek/ek nevét.

Az étkezési díjak egyelőre változatlanok:

Ebéd: 425,-Ft/nap

Tízórai+uzsonna: 220,-Ft/nap

Ebédlemondás aznap reggel 8.15-ig, tízórai+uzsonna csak másnapra lehetséges, az alábbi telefonszámokon: 34/491-013, és 06/30-8712-035

Étkezési díjkedvezmény igénybevételéhez szükséges nyilatkozat beszerezhető az iskolában és a Polgármesteri Hivatalban.

 

Polgármesteri Hivatal

 

Munkaszüneti nap - 2016. július 1.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Szomódi Polgármesteri Hivatalban
2016. július 1. napja (péntek)
a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 93.§ (2) bekezdése alapján munkaszüneti nap.
Fenti napon az ügyfélfogadás szünetel.

Kérjük ügyeik intézésénél a fentiek figyelembevételét.

Szomódi Polgármesteri Hivatal

 

Újra falu-disznóvágás!

Tisztelt Lakosság!


Szomód Község Önkormányzata, a Katolikus Egyház és a Református Egyház 2016. február 6-án negyedik alkalommal rendezi meg a falu-disznóvágást a Zantleitner-vendéglő udvarában, ahol a teljes esemény lebonyolításra kerül.
A disznó leszúrására reggel fél nyolckor kerül sor, majd ezt követően megkezdjük a hús feldolgozását, illetve elkészítését. Ezévben hurkát, kolbászt és káposztás húst készítünk.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, vendéget már a kora reggeli órákban, illetve az egész nap folyamán. Mindenkit várunk, aki akár jelenlétével, akár dolgos kezekkel segíteni szeretné a rendezvényt, és természetesen mindenki jöjjön, aki egy jó beszélgetésen, egy szabadtéri rendezvényen szeretne részt venni.

Az elkészült finomságokat délután 5 órától lehet elfogyasztani, szintén a Zantleitner-vendéglőben, annak elkülönített helyiségében (megfelelő időjárás esetén a sátorban, hidegebb idő esetén a benti helyiségben) ahol – ahogy ez legutóbb is történt 2014. januárjában – késő estig folyhat a beszélgetés, az éneklés.
A falu-disznóvágáson és az azt követő vendéglátáson szeretettel várunk mindenkit. Önkormányzatunk és a két egyház ezzel is szeretne köszönetet mondani mindenkinek, hogy községünk javát szolgálták, hogy segítették munkánkat.


Cellár József
polgármester

Havassy Bálint
katolikus plébános

Csákai László
református tiszteletes

 

Közlemény - Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a T. lakosságot, hogy 2015. december 21 – 2016. január 01-ig tartó időszakban a Községházán az ügyintézés szünetel. Első munkanap: 2016. január 04.

Haláleset sürgősségi anyakönyvezése ügyében az alábbi napokon Bihacker Ervinné anyakönyvvezető a megjelölt telefonszámon hívható: 30/8712035

2015. december 23-án (szerda)                8.00 – 10.00

2015. december 30-án (szerda)                8.00 -  12.00

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.

Szomódi Polgármesteri Hivatal

 

Ne gyújts rá! Világnap november 19.

A nemzetközi  „Ne gyújts rá”- mozgalom világnapját minden év november harmadik csütörtökén tartják, melynek célja, hogy legyen az évben egy olyan nap, amikor a dohányosok nem gyújtanak rá, és a társadalom figyelme ráirányul a dohányzás és a passzív dohányzás veszélyeire.

A dohányzás évente közel 6 millió ember haláláért felelős világszerte, melyből közel 600 000-en a passzív dohányzás miatt vesztik életüket. A dohányzás a leginkább megelőzhető haláloknak számít, amely évente a felnőttkori halálozások 10%-áért felelős. Magyarországon évente több tízezer ember halálát hozzák összefüggésbe a dohányzással.

Bővebben...
 

Felhívás partnerségi véleményezésre

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE

Szomód Les-hegy és Tagosok-Mikolai rétek terülerészre vonatkozó településrendezési eszközök módosításával kapcsolatosan

Bővebben...
 

Lomtalanítás 2015 október

LOMTALANÍTÁS

Értesítjük a lakosságot, hogy

2015. október 28-án (szerda) reggel 6.30 órától

az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. a Vertikál Nonprofit Zrt. megbízásából lomtalanítást végez községünkben. A lomtalanítás során azok a terjedelmes hulladékok rakhatók ki, amelyek méretük miatt a hulladéktárolókba nem férnek be. Ide tartoznak leginkább a berendezési tárgyak, bútorok, matracok, ágyvázak, szőnyegek stb.

A lomtalanítás során NEM helyezhetők ki és nem kerülnek elszállításra az alábbi hulladékok:

-          Építkezésekről származó kövek, gerendák, törmelék, üvegezett nyílászárók
- Fák, fák részei, amelyek a gyűjtőjárműveket megsértenék
- Széntüzelésű kályhák és tűzhelyek, kivéve, ha a samottkövet már eltávolították belőle
- Olajtartályok
- Autórészek, motorkerékpárok, mopedek, autóroncsok, fáradtgumik és akkumulátorok
- Ipari hulladékok
- Minden folyékony hulladék
- Állat tetemek

Elektronikai hulladékgyűjtés:

2015. október 26-án (hétfőn) 13:00 – 17:00 óra között és

2015. október 27-én (kedden) 8:00 – 12:00 óra között a Napközi udvarban fogadjuk a lakosságtól az elhasznált, üzemképtelen, kidobásra szánt – egykor elektromos árammal működött, kizárólag háztartásokban használatos – készülékeket (pl.: mosógép, hűtő, vasaló, hajszárító, számítógép, rádió, vérnyomásmérő, varrógép, televízió készülék, monitor, telefon stb.)

Csak a teljesen ép elektronikai termékek leadására van lehetőség! Bontott hűtőt, megrongált vagy alkatrész hiányos televíziót, egyéb hulladék átvételét nem tudjuk vállalni, mert azt a hulladékszállító sem veszi át önkormányzatunktól. Az elektronikai hulladékokat csak a megadott időpontban és helyen lehet leadni, az ingatlana elé senki ne tegye ki, mert onnan nem kerül elszállításra!

Fémhulladék:

Kérjük a lakosságot, hogy aki a lomtalanításkor fémhulladékot is szándékozik elvitetni, az ne tegye ki a háza elé, hanem jelezze szándékát Virizlai Jánosnak (30/289-2591), aki 2015. október 26-án (hétfőn) 08:00 – 12:00 óra között és 2015. október 27-én (kedden) 13:00 – 15:00 óra között gondoskodni fog annak elszállításáról.

Az Önkormányzat az összegyűjtött fémhulladékot beszállítja az átvevőhelyre, melyből plusz bevétele származik, amit községünk fejlesztésére tudunk felhasználni.

Szeretnénk elkerülni azt, hogy a lomtalanítás napján és az azt megelőző napon idegen emberek járják a községünket és szétdobálják a lakók által kipakolt hulladékokat. Aki azt tapasztalja, hogy a háza elé kitett, lomtalanításra szánt dolgokat idegen személy válogatja, szétdobálja, kérjük jelentse Geiling György körzeti megbízottnak a 06/70 380-0006-os telefonszámon.

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 2016

Szomód Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan.

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Szomód Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Megvalósult PV (napelem) telepítés projekt Szomód Önkormányzatánál

A pályázati projekt keretében megvalósított beruházás Szomódi Önkormányzat tulajdonában lévő 2 közcélú épületre (óvoda, polgármesteri Hivatal épületén) napelemes rendszer beszerzése és telepítése.

A projekt célja, hogy a pályázó csökkentse saját energiaköltségeit, csökkentse saját ökológiai lábnyomát és egy környezettudatos, megtérülő, példaértékű, világszínvonalú technológián alapuló projektet valósítson meg.

Projekt megvalósításnak főbb mérföldkövei:

-       Igénybejelentés,
-       Ajánlat, Csatlakozási dokumentáció készítése és jóváhagyása,
-       Hálózati Csatlakozási Szerződés megkötésre,
-       HMKE kiépítésének készre jelentése és HMKE üzembe helyezése.

Napelemes rendszerek műszaki paraméterei:

  1. Százszorszép Óvoda: 17 kWp DC oldali és 17 kW AC oldali teljesítmény, 68 db 250 Wp polikristályos napelem, 1 db 7 kW és 1 db 10 kW kisfeszültségű közcélú villamos hálózatra csatlakozó inverter, ferdetetőre szerelés, monitoring rendszerrel.
  2. Polgármesteri Hivatal: 8,5 kWp DC oldali és 8,2 kW AC oldali teljesítmény, 34 db 250 Wp polikristályos napelem, 1 db 8,2 kW kisfeszültségű közcélú villamos hálózatra csatlakozó inverter, ferdetetőre szerelés, monitoring rendszerrel.

 

 

Megvalósult PV (napelem) telepítés projekt Szomód Önkormányzatánál

A pályázati projekt keretében megvalósított beruházás Szomódi Önkormányzat tulajdonában lévő 2 közcélú épületre (óvoda, polgármesteri Hivatal épületén) napelemes rendszer beszerzése és telepítése.

A projekt célja, hogy a pályázó csökkentse saját energiaköltségeit, csökkentse saját ökológiai lábnyomát és egy környezettudatos, megtérülő, példaértékű, világszínvonalú technológián alapuló projektet valósítson meg.

Projekt megvalósításnak főbb mérföldkövei:

-       Igénybejelentés,
-       Ajánlat, Csatlakozási dokumentáció készítése és jóváhagyása,
-       Hálózati Csatlakozási Szerződés megkötésre,
-       HMKE kiépítésének készre jelentése és HMKE üzembe helyezése.

Napelemes rendszerek műszaki paraméterei:

  1. Százszorszép Óvoda: 17 kWp DC oldali és 17 kW AC oldali teljesítmény, 68 db 250 Wp polikristályos napelem, 1 db 7 kW és 1 db 10 kW kisfeszültségű közcélú villamos hálózatra csatlakozó inverter, ferdetetőre szerelés, monitoring rendszerrel.
  2. Polgármesteri Hivatal: 8,5 kWp DC oldali és 8,2 kW AC oldali teljesítmény, 34 db 250 Wp polikristályos napelem, 1 db 8,2 kW kisfeszültségű közcélú villamos hálózatra csatlakozó inverter, ferdetetőre szerelés, monitoring rendszerrel.

 

 

Igazgatási szünet

Értesítjük a T. lakosságot, hogy 2015. augusztus 17 – 2015. augusztus 21-ig (3 munkanap + 2 munkaszüneti nap) tartó időszakban a Községházán az ügyintézés szünetel.

 

Haláleset sürgősségi anyakönyvezése ügyében az alábbi napon Bihacker Ervinné anyakönyvvezető a megjelölt telefonszámon hívható:   30/8712035

2015. augusztus 19-én (szerda)                8.00 – 10.00

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.

Szomódi Polgármesteri Hivatal

 


1. oldal / 3