Szomód község honlapja

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Hirdetmények

Településképi Rendelet Tervezet 2017

Településképi Rendelet Tervezet 2017 megtekintés

1. Melléklet Helyi értékkataszter megtekintés

2. Melléklet Művi helyi végelem megtekintés

3. melléklet Hírközlés megtekintés

4. melléklet Természetvédelem megtekintés

 

Településképi Arculati Kézikönyv-tervezete 2017

Szomód Településképi Arculati Kézikönyv 2017 megtekintés

Karaktertérkép - BELTER megtekintés

Karaktertérkép - JM megtekintés

Karaktertérkép - KÖZIG+JM megtekintés

 

Hirdetmény 117-13/2017

 

Értesítés

AZ ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ÉRTESÍTI A LAKOSSÁGOT, HOGY :

 

2017.08.16. 09:00-TÓL 2017.08.16. 13:00-IG

TARTÓ IDŐSZAKBAN GÁZSZOLGÁLTATÁSI SZÜNETTEL JÁRÓ KARBANTARTÁSI MUNKÁKAT VÉGEZ.

KÉRIK A LAKOSSÁG TÜRELMÉT

 

Kérelem normatív étkezési térítés díjkedvezmény igényléshez

 

Értesítés ebéd befizetésről

Tisztelt Szülők!

A 2017. szeptember havi étkezés befizetése:

2017 Augusztus 21-23-án lesz.

Csak azoknak a gyerekeknek tudjuk szeptember 1-től biztosítani az ebédet, akiknek a fenti napokon rendezik befizetésüket. Az átutalásnak is meg kell érkezni a megadott napokig. Átutalás a : 63200236-11057673 számlaszámra történhet. A megjegyzés rovatban szíveskedjenek feltűntetni a gyermek/ek nevét.

Az étkezési díjak változatlanok:

Ebéd: 495,- Ft/nap

Tízórai+uzsonna: 220,- Ft/nap

Ebédlemondás előző nap reggel 9,00-ig, lehetséges, az alábbi telefonszámokon: 34/491-013, és 06/30- 8712-035 (Amelyik napra már nem sikerül lemondani, ott az ebéd elvihető)

Étkezési díjkedvezmény igénybevételéhez szükséges nyilatkozat beszerezhető az iskolában, a Polgármesteri Hivatalban és letölthető a honlapunkról.

Polgármesteri Hivatal

 

Hirdetmény

 

Hirdetmény

 

Hirdetmény

 

Hirdetmény - Címkezelés

 

Hirdetmény - Címkezelés

 

Hirdetmény

 

Hirdetmény - Földtulajdonosi gyűlés

 

Kőpite Vadásztársaság Szomód - Hirdetmény

 

Hirdetmény - Népszavazás

Népszavazás

 

Hirdetmény - házszámok felülvizsgálata

Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény 15. §. (1) – (2) bekezdés alapján a központi címregiszter vezetése, működése és az egységes címkezelés részletes eljárási szabályait e törvény felhatalmazása alapján kiadott A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet állapítja meg.

A Korm. rendelet 4. §. (1) bekezdése alapján a Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitsziget esetében a főjegyzőt jelöli ki.

Szomód község közigazgatási területén (bel és külterület) folyamatban van a házszámok felülvizsgálata, a külterületi helyrajzi számú ingatlanok házszámmal ellátása.

Kérjük a tisztelt ingatlan-tulajdonosokat, hogy a házszámot, külterületi ingatlanok esetén a helyrajzi számot jól látható helyre (épület falára, kapura, kerítésre) kihelyezni szíveskedjenek.

Szomódi Polgármesteri Hivatal

 

Hirdetmény - Egyenlő Bánásmód Hatóság

 

Hirdetmény - 63-4/2016

 

Hirdetmény - Lomtalanítás

Értesítjük a lakosságot, hogy 2013. október 16-án (szerda) reggel 6.30 órától az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Zrt. lomtalanítást végez községünkben.

Ebben az időpontban a háztartási szeméten kívül a lakásban keletkező és kézi  erővel felemelhető hulladékot, feleslegessé vált dolgokat lehet kihelyezni.

Kérjük, hogy gumiabroncsot, autóalkatrészeket, üveges nyílászárókat, építési törmeléket és használt akkumulátorokat, állati tetemeket, falevelet és veszélyes hulladékot ne tegyenek ki, mert ezek nem kerülnek elszállításra.

A Zrt. kéri hogy a lomtalanításra szánt dolgokat előző napon helyezzék ki a másnapi korai kezdésre való tekintettel.

Bővebben...
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság országos digitális átállásról szóló hirdetménye

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság országos digitális átállásról szóló hirdetménye:

megtekintés