Szomód község honlapja

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Pályázati felhívás - Családsegítő munkakör

Pályázati felhívás

A Szociális Alapellátó Intézmény (Tata)

pályázatot hirdet CSALÁDSEGÍTŐ munkakörbe

A közalkalmazotti jogviszony helye: SZAI Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Tata, Deák F. u. 5.

Ellátandó feladat: Tata és a tatai járás településein családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

Pályázati feltételek:

Főiskola, felsőfokú szociális végzettség,

magyar állampolgárság

büntetlen előélet

cselekvőképesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

szakmai önéletrajz

szakképesítést igazoló dokumentumok másolata

90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagába foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Majorosi Mónika igazgató-helyettes nyújt, a 06-34/586-328 -as telefonszámon.

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Szomód Község Önkormányzata csatlakozott a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.

 

Bővebben...
 

Településképi Rendelet Tervezet 2017

Településképi Rendelet Tervezet 2017 megtekintés

1. Melléklet Helyi értékkataszter megtekintés

2. Melléklet Művi helyi végelem megtekintés

3. melléklet Hírközlés megtekintés

4. melléklet Természetvédelem megtekintés

 

Településképi Arculati Kézikönyv-tervezete 2017

Szomód Településképi Arculati Kézikönyv 2017 megtekintés

Karaktertérkép - BELTER megtekintés

Karaktertérkép - JM megtekintés

Karaktertérkép - KÖZIG+JM megtekintés

 

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

2017. szeptember 19.-én du. 17.00 óra

Helyszín: Művelődési Ház, Fő utca 17.


Tájékoztatjuk községünk lakóit, valamennyi érintettet, hogy elkészült Szomód Településképi Arculati Kézikönyve (TAK)és Településképi Rendelete lakossági véleményezésre.Elfogadásuk után e két dokumentum segíti majd a községkörnyezetének alakítását, valamint mintát ad a tervezett építkezésekhez. Helyi rendeleti szintű meghatározásokat és kötelezettségeket fogalmaz meg a település képet befolyásoló változtatásokhoz, lakóhelyünk formálásához.A dokumentumok a községi honlapon és Szomód Község Polgármesteri Hivatalban megtekinthetőek 2017.szeptember 11-től. Kérjük az érdeklődőket, hogy szíveskedjenek eljönni a TAK vetített képes bemutatójára és a rendelet ismertetésére,Kérjük továbbá, hogy javaslataikkal, észrevételeikkel segítsék azok véglegesítését.


Cellár József polgármester

 

nőgyógyászati rákszűrés

2017 október 5-én 8.30 órától nőgyógyászati rákszűrés lesz az Egészségházban. A vizsgálatra előzetesen időpontot kell kérni, mely megtehető a 491-532 vagy a 30/243-6184-es telefonszámon, vagy az Egészségházban személyesen (Szomód, Kiss u.1.).

Szabóné Geiling Ágnes

védőnő

 

Közmeghallgatás

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. szeptember 12-én (kedd) 18:00 órakor közmeghallgatás lesz a Művelődési Házban.

Cellár József polgármester

 

Musikfest 2017

 

Értesítés

AZ ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ÉRTESÍTI A LAKOSSÁGOT, HOGY :

 

2017.08.16. 09:00-TÓL 2017.08.16. 13:00-IG

TARTÓ IDŐSZAKBAN GÁZSZOLGÁLTATÁSI SZÜNETTEL JÁRÓ KARBANTARTÁSI MUNKÁKAT VÉGEZ.

KÉRIK A LAKOSSÁG TÜRELMÉT

 

III. fokú hőségriasztás elrendelése

 

Igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban

Igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban

A Szomódi Polgármesteri Hivatalban 2017. augusztus 14-től 2017. augusztus 18-ig igazgatási szünet lesz, a Hivatal zárva tart. Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel. Az első munkanap 2017. augusztus 21.

A szünet alatt bekövetkező halálesettel kapcsolatban új sírhelyválasztás ügyben az alábbi telefonszámon és időpontban lehet az ügyintézőt keresni: 2017. augusztus 16. (szerda) 08:00 órától 12:00 óráig; 0630/871-2035

 

Megértésüket köszönjük!

dr. Szili Renáta aljegyző

 

Szomódi Perem Fesztivál 2017

 

Szomódi Falufesztivál 2017

 

Kérelem normatív étkezési térítés díjkedvezmény igényléshez

 

Értesítés ebéd befizetésről

Tisztelt Szülők!

A 2017. szeptember havi étkezés befizetése:

2017 Augusztus 21-23-án lesz.

Csak azoknak a gyerekeknek tudjuk szeptember 1-től biztosítani az ebédet, akiknek a fenti napokon rendezik befizetésüket. Az átutalásnak is meg kell érkezni a megadott napokig. Átutalás a : 63200236-11057673 számlaszámra történhet. A megjegyzés rovatban szíveskedjenek feltűntetni a gyermek/ek nevét.

Az étkezési díjak változatlanok:

Ebéd: 495,- Ft/nap

Tízórai+uzsonna: 220,- Ft/nap

Ebédlemondás előző nap reggel 9,00-ig, lehetséges, az alábbi telefonszámokon: 34/491-013, és 06/30- 8712-035 (Amelyik napra már nem sikerül lemondani, ott az ebéd elvihető)

Étkezési díjkedvezmény igénybevételéhez szükséges nyilatkozat beszerezhető az iskolában, a Polgármesteri Hivatalban és letölthető a honlapunkról.

Polgármesteri Hivatal

 

Elektromos hulladékgyűjtés

ELEKTROMOS HULLADÉKGYŰJTÉS

Tisztelt Lakosság!

Szomód Község Önkormányzata elektromos hulladékgyűjtést szervez.

2017. június 29-tól június 30-ig 07:00 órától 17:00 óráig lehet a Szomód, Fő utca 21. szám alatti Napközi udvarára az elektromos hulladékot leszállítani.

Felhívom a Lakosság figyelmét, hogy csak olyan elektromos eszköz kerül elszállításra, mely nincs megbontva!!!

Cellár József

polgármester

 

Szomód Településképi Arculati Kézikönyv

Tisztelt Lakosság! Tisztelt együttműködő Partnerünk!

2016 nyarára az Országgyűlés új törvényt alkotott a településkép védelméről. Ez a törvény feladatokat és lehetőséget biztosít az önkormányzatok számára a helyi településképi értékek védelmének érvényesülése érdekében.

Értesítjük Önöket, hogy a törvényben foglaltak teljesítésére hozzáfogtunk elkészíteni Szomód Településképi Arculati Kézikönyvét.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Községünk települési főépítésze 2017. május hónaptól S. Vasi Ildikó építészmérnök, akit elsősorban ennek a feladatnak a koordinálására és kidolgozására bíztunk meg. A főépítésszel és községünk sorsát szívén viselő lakosokkal, itt dolgozó, vagy községünkben ingatlannal rendelkező érintettekkel közösen szeretnénk elkészíteni Szomód Településképi Arculati Kézikönyvét.

Állítsuk össze együtt községünk épített és természeti értékeinek tárát!

Bővebben...
 

Tájékoztatás - Egyenlő Bánásmód Hatóság

 

Hirdetmény

 

Hirdetmény

 

Hirdetmény

 


1. oldal / 8