Szomód község honlapja

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése

Lakossági tájékoztató - lakossági riasztó rendszer

Tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy 2013. június 06-án 07.00 óra és 16.00 óra között a településen található lakossági riasztó rendszer működőképességének ellenőrzését végzik a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai, mely időtartam alatt a szirénákat többször megszólaltatják. Az ellenőrzés szirénánként 12 másodpercig tart.

Az ellenőrzéssel járó hanghatás okozta zavarásért türelmüket és megértésüket kérjük. Az üzempróba az Önök biztonságát szolgálja.

 

Utak felújításának közbeszerzési eljárása

Hétfőn, azaz 2014.06.16-án délután fél hétkor lesz pénzügyi bizottsági ülés, ahol megbeszéljük és javaslatot teszünk a Képviselőtestületnek az útfelújításokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás iratanyagának elfogadására. Ezen dokumentumok alapján kerül majd kiválasztásra 4 cég közül az, aki a tervek szerint júliusban megkezdi a Rákóczi utca, a Széchenyi utca, az Ady utca, a Jókai utca, a Fő utca egy részének, az Erdősor utca, és a Kossuth utcai járda egy részének felújítását.

Kedden, 2014.06.17-én délután 17 órakor Képviselőtestületi ülés, amely dönt a fent nevezett közbeszerzési anyagról, hogy a meglévő formájában kiküldhető- e a négy, már korábban meghatározott pályázónak.Amennyiben igen döntés születik, akkor már másnap megkezdődik az a kb. 30 napot igénybe vevő közbeszerzési eljárás, amelynek lefolytatása kötelező a 44 millió Ft-ot megítélő Támogatási Szerződés alapján.

Cellár József

polgármester

 

Művelődési Ház felújításának támogatói ellenőrzése

1 hónappal ezelőtt megtörtént a művelődési ház felújításának ellenőrzése a támogatást nyújtó szervezet részéről. A támogató szervezet mindent rendben talált, így múlt héten megérkezett a határozat, mely szerint a korábban elnyert 13 millió Ft-ot az Önkormányzat részére elutalják. Ezt az összeget az előírásoknak megfelelően mi már korábban kifizettük a vállalkozónak, most pedig visszakapjuk a támogató szervezettől. A teljes beruházás értéke 18 415 000 Ft, amely összegből az Önkormányzatot a 13 millió Ft feletti rész, azaz 5 415 000 terheli. Ezen összegből 3 915 000 Ft az ÁFA, amelyre sajnos nem lehetett támogatást igénybe venni, de a jogszabályok értelmében meg kell fizetnünk.

Cellár József

polgármester

 

Útjaink felújítása

Az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatoknak kiírt pályázaton községünk 44 millió Ft-ot nyert, amelyről már korábban is beszámoltam a Kisbíró újságban. A beruházást elvégző céget közbeszerzés útján kell kiválasztani. A közbeszerzési eljárás megkezdése június elején várható, míg a munkálatokat előreláthatólag júliusban kezdjük el.

Cellár József

polgármester

 

Polgármesterek a Falukért Egyesület ülése

2014. május 23-án Vértesszőlősön tartotta ülését a mintegy 30 megyei polgármestert magában foglaló Polgármesterek a Falukért Egyesület, amelyen megbeszéltük a gazdálkodással kapcsolatos aktuális feladatokat és problémákat, valamint szó esett a 2014. évi őszi önkormányzati és megyei választásokról is.

Az Egyesület soron következő ülése 2014. június 27-én lesz itt nálunk Szomódon.

 

Polgármesteri tájékoztató

Tisztelt Lakosok, tisztelt Látogatók!


Ezúton szeretném Önöket tájékoztatni, hogy a honlapon egy új funkciót hoztunk létre, amely a Polgármesteri tájékoztató. Ezen a felületen szeretném Önöket tájékoztatni az aktuálisan elvégzett feladatokról, illetve tervekről, folyamatban lévő beruházási tevékenységekről.

Tisztelettel

 

Cellár József

 

Szomódi Kisbíró 2014 május

Megjelent a Szomódi Kisbíró májusi száma. Pdf formátumban elérhető honlapunkon a Szomód/Szomódi Kisbíró menüpontban.

 

Hirdetmény - Európa Parlament tagjainak 2014. évi választása

Hirdetmény - Európa Parlament tagjainak 2014. évi választása

 

Bringázz a munkába!

Bringázz a munkába!

 

Bringa nap 2014

 

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás
TÁMOP 5.3.8.-A3

Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

munkaerő-közvetítő iroda

Célunk a fogyatékos emberek és a megváltozott munkaképességű személyek álláskeresésének segítése, továbbá széleskörű együttműködés a munkáltatókkal és más partnerszervezetekkel.

A KOMPLEX MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS díjmentesen vehető igénybe:

- személyes bánásmód
- Egyéni Munkavállalói Terv elkészítése
- felkészítés a munkavállalásra
- munkaközvetítés
- segítségadás a munkahelyre való beilleszkedésben.

 

Bővebben...
 

Meghívó -Komárom-Esztergom megyei németek mindennapjai a betelepítés utáni száz évben

 

MEGHÍVÓ

2014. március 19-én19 órától

helyszín: Szomód, Művelődési Ház

Előadó: Schmidtmayer Csaba

a Tatai Kuny Domokos Múzeum munkatársa,

néprajzkutató

téma: Komárom-Esztergom megyei németek

mindennapjai a betelepítés utáni  száz évben

szervező: Német Nemzetiségi Önkormányzat Szomód

 

Családbarát munkahely díj

Felhívás

A TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület az „Új Szempont Tata” –
TÁMOP 5.5.1.B-11/2-2011-0050 számú projekt keretében pályázatot hirdet

„Családbarát munkahely díj”

címmel a Tatán és kistérségében működő munkahelyek számára

A pályázatra minden olyan, a tatai kistérségben dolgozó
munkavállaló jelölheti munkáltatóját, aki a jelölőlapot érvényesen
kitölti és eljuttatja az azon feltüntetett címek valamelyikére.

Bővebben...
 

„Családbarát munkahely díj” pályázat 2014 Jelölőlap

A TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület az „Új Szempont Tata” - TÁMOP 5.5.1.B-11/2-2011-0050 számú projekt keretében pályázatot hirdet „Családbarát munkahely díj” elnyerésére.

Jelölőlap letöltése

 

Hirdetmény - Országgyűlési képviselők 2014. évi választása

 

Mozgóurna iránti kérelem

Mozgóurna iránti kérelem letöltése:

letöltés

 

Hirdetmény - Iskolai beiratás a 2014/15. nevelési évre

Hirdetmény
Iskolai beíratás a 2014/15. nevelési évre

Beiratkozás helye:
Szomódi Íriszkert Általános Iskola
2896 Szomód, Temető u. 16/a
Tel: 34/491-047

Beiratkozás időpontja:

 • 2014. április 28. (hétfő)  8.00-18.00 óra között
 • 2014. április 29. (kedd)  10.00-18.00 óra között

  PÓTBEIRATÁS:   2014. április 30. (szerda) 8.00-16.00 óra között.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

-  állandó bejelentett lakcím hiányában a tartózkodási hely igazolása - lakcímkártyával

 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.
  ami lehet

o    óvodai szakvélemény,

 • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
 • sajátos nevelési igényű gyermekek  esetében  a  Szakértői  Bizottság   szakértői véleménye.
 • a szabad mozgás  és  tartózkodás  jogával   rendelkező  nem  magyar  állampolgár esetén:
  • regisztrációs igazolás vagy
  • tartózkodási kártya vagy
 • állandó tartózkodási kártya
 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (2014. március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók) - 3. számú melléklet
 • - a diákigazolványhoz szükséges azonosító nyomtatványt
  ez az  ún. NEK-adatlap.   (Okmány Irodában kell igényelni)   1400 Ft a diákigazolványra

A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenti. (Nkt. 91. §)

A tanulók felvételéről az általános iskola igazgatója a Rendeletben foglalt eljárásrend szerint dönt. A felvételről szóló írásbeli tájékoztatót vagy az elutasításról szóló határozatot az iskolaigazgató 2014. május 12-ig küldi meg a szülő részére

 

 

Szülői értekezlet - 2014. március 12.

Tisztelt Szülők!


2014. március 12-én
17 órakor tájékoztató szülői értekezletet tartunk a következő tanévben kötelező erkölcstan illetve hit és erkölcstan órák választási lehetőségeiről ,ezen  órák szervezéséről , tartalmi elemeiről és értékelési rendszeréről.

A szülői értekezlet helye : Szomódi Íriszkert Általános Iskola
2896 Szomód Temető u. 16/A

Megjelenésükre számítunk.

Tisztelettel :

Beck Ottóné
igazgató

 

Német Nemzetiségi Önkormányzat - Német lista

Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

Német Lista – a legjobb választás!

Kedves Honfitársaink!

Hosszú évek után a magyarországi németek 2014 tavaszán végre saját jogon juttathatnak képviselőt a Magyar Országgyűlésbe! A Német Lista lehetőség, hogy a német nemzetiség sorsát ne csak pártpolitikai érdekek határozzák meg a magyar parlamentben.

Bővebben...
 

Hirdetmény - Óvodai beíratás a 2014/15. nevelési évre

Hirdetmény
Óvodai beíratás a 2014/15. nevelési évre

Beiratkozás helye:
Szomódi Százszorszép Óvoda
2896 Szomód, Temető u. 16/b
Tel: 34/491-182

Beiratkozás időpontja:
2014. április 29. 8-16.00
2014. április 30. 8-16.00

A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:

A szülő köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban!

 • Be kell íratni minden gyermeket, aki 2014. augusztus 31-ig betölti az ötödik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától (2014. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni!
 • Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt
 • Be lehet íratni azt a gyermeket, aki 2014. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét és az óvodai nevelésben részt kíván venni.
 • Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya), a gyermek TAJ kártyáját és
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya).

A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt, melyről 2014. május 20-ig értesíti a szülőt. Az értesítés tartalmazza a döntés indoklását, illetve a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatást.

A beiratkozással egyidőben, ápr. 29-én (kedden) 9 - 11.30 óráig szeretettel látjuk Önt és kedves gyermekét egy tapasztalatszerző látogatásra, melyen megismerkedhet az óvodában folyó munkával és a dolgozókkal!

 

Szomódi Kisbíró 2014 február

Megjelent a Szomódi Kisbíró februári száma. Pdf formátumban elérhető honlapunkon a Szomód/Szomódi Kisbíró menüpontban.

 


5. oldal / 7

Által-ér völgyi kerékpárút építése Szomód térségében

Polgármesteri köszöntő

Cellár József polgármester

Szomód Község Önkormányzata nevében örömmel köszöntöm megújult honlapunkon. Ez a honlap segítségére lesz Önnek abban, hogy tájékozódjon Szomód múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Új honlapunkon minden olyan információt megtalál, amire szüksége lesz ahhoz, hogy megismerje községünk értékeit, látnivalóit, nevezetességeit.

Reméljük, hogy a folyamatosan megújuló, állandó aktualitásokkal bővülő weboldalunk elnyeri tetszését. Célunk, hogy friss információkat adjunk Szomód lakóinak, a község iránt érdeklődőknek.

Amennyiben még nem járt nálunk tapasztalja meg vendégszeretetünket, ismerje meg településünket, és érezze jól magát nálunk!

A honlap használatához sok örömet kívánok!

Cellár József
polgármester